ข้อตกลงในการใช้งาน | Site Name

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน (ทั่วไป)

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยโพสต์ข้อกำหนดที่อัปเดตบนแพลตฟอร์มของเรา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ โดยการใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลหมายความว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและ / หรือนโยบายที่มีการแก้ไข

เราทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพื่อจัดเตรียมชุดฟังก์ชันการใช้งานเต็มรูปแบบให้กับผู้ใช้ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม การเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงผู้ใช้ของซอฟต์แวร์นั้น

เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ

ในกรณีใด ๆ ข้างต้นเราจะแจ้งให้คุณทราบตามที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณหรือในครั้งต่อไปที่คุณพยายามเข้าถึงบัญชีของคุณเว้นแต่เราจะถูกห้ามไม่ให้แจ้งให้คุณทราบตามกฎหมาย

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเรา

อัปเดตล่าสุด 5 สิงหาคม 2561