นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ | Site Name

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งาน คุณตกลงที่จะไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิดหรือช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น คุณตกลงที่จะไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา: